PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit
V rámci projektu odborného vzdělávání Ersamus+, číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330,
proběhl v březnu 2022 až únoru 2024 bezpatný kurz PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY,
Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit.
 

Co je to psychomotorika?

PSYCHOMOTORIKA je velmi účinná metoda, zaměřená na celostní přístup k osobnosti člověka skrze vnímání a prožívání svého těla, která je založena na hravém prožívání pohybových aktivit a relaxačních technik.

PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY se zaměřuje na vzdělávání v oblasti péče o zdraví seniorů a zároveň i o vlastní duševní zdraví sociálních pracovníků tak, aby zvládali zátěžové situace při práci se seniory.

Při práci se seniory se jedná zejména o cvičení k znovuobjevení pohybových vzorců, rozvoji manuální zručnosti, balanční schopnosti, rozvoji kognitivních funkcí a prevenci neurologických poruch v období stáří.

Budeme se věnovat nacvičování jednotlivých situací péče o seniory za účelem poznání svého těla, naučit se mu naslouchat a rozumět, a tím se umět lépe vypořádat s vlastními pocity.

V oblasti psychosociální půjde o hry na rozvoj komunikačních schopností a schopnosti vzájemné spolupráce. Vybrané psychomotorické aktivity umožní lepší spolupráci při péči a současně seniorům zprostředkují zlepšenou kvalitu života ve vztahu k sebeovládání a k udržení motorických dovedností rozvíjející rovnováhu, dobrou koordinaci, jemnou motoriku a rovněž i paměť a pozornost.

U sociálních pracovníků se zaměřujeme na praktická pohybová a relaxační cvičení, která zvýší subjektivní prožitky, zážitky a zkušenosti u zúčastněných sociálních pracovníků, zlepší schopnost pracovat s pohybem v rámci profesní praxe a přenese tyto zážitky a zkušenosti i do péče. Dále dojde ke zlepší plánování práce během procesu péče, posílí se prevence proti syndromu vyhoření, dojde k intenzivnějšímu zapojení kreativity do činnosti a zmíněné aktivity umožní lépe si osvojit způsoby odbourávání stresu.

Užíváním výše zmíněných metod se obecně dosáhne větší míry sebejistoty a sebekontroly při zvládání stresových stavů v náročných situacích během práce se seniory.

Tento bezplatný dvouletý kurz zahrnuje:
4 PRAKTICKÉ WORKSHOPY
6 ONLINE WEBINÁŘŮ
pravidelné online konzultace
profesní podporu školených po celou dobu kurzu
výukové materiály

doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D

Působí na CESA VUT v Brně kde se věnuje péči o studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, relaxačnímu cvičení, psychomotorice, sportovnímu managementu, stres managementu, týmovým dovednostem a péči o duševní zdraví.
Podílí se na výuce univerzity 3. věku.
Po celý život se věnovala sportovní gymnastice, (vrcholově, později jako trenérka a funkcionářka). Ve vědecké oblasti se věnuje především psychologii zdraví, kvalitě života a výzkumu stresu ve škole.
Po celý svůj profesní život se věnuje sportovní psychologii, psychomotorice a terapeutickým přístupům nejen v teoretické, ale zejména v praktické oblasti.

Mgr. Zuzana Küchelová, Ph.D

Od detstva sa venovala plávaniu.
Po ukončení Pedagogickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove v roku 1992 v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: telesná výchova, špecializácia plávanie nastúpila ako učiteľ telesnej výchovy na strednej škole. Pôsobila ako učiteľ telesnej výchovy a plávania, trénerka, rozhodca v plávaní a viedla základný plavecký výcvik pre deti z Košických škôl.
V súčasnosti je odbornou asistentkou na Ústave telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Špecializuje sa na psychomotorické otázky z pohľadu tvorby pohybových programov pre jednotlivé vekové skupiny nie len v teoretickej rovine ale aj implementovaním svojich skúseností do praktickej roviny.

Dr. Mirosław GÓRNY

Doktor pedagogiky v kinantropologii, jeho specifikace je v oboru pohybová rehabilitace. Působil řadu let jako vysokoškolský učitel na AWF v Poznani, současně se podílel na řadě mezinárodních projektů a byl stipendistou Evropské unie. Pracuje v oblasti fyzioterapie a kinezioterapie a zabývá se po celý život problematikou zrakově postižených a slabozrakých a estetikou pohybu a fyzickou aktivitou seniorů. Je odborník v relaxačních technikách a zabývá se cvičením Tai Chi. Upřednostňuje osobní přístup ke klientům tím, že dochází na terapie za nimi.
Hlavní oblasti zájmu:
     – Kvalita pohybu a její percepce v kontextu různých postižení
     – Estetika pohybu
     – Adaptovaná pohybová aktivita
     – Kinantropologie
     – Fyzická aktivita seniorů
Akademický učitel v Poznani, Stipendista Evropské unie.

Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit

Praktický průvodce PSYCHOMOTORIKOU V PÉČI O SENIORY,  určený pro sociální služby, který však bude zároveň přínosem pro všechny, kdo o seniory pečují.                                                               

Tato jedinečná publikace nabízí na 107 stranách kromě teoretického základu především PRAKTICKÉ NÁVODY PRO PSYCHOMOTORICKÉ AKTIVITY SE SENIORY,  které USNADNÍ SPOLUPRÁCI SE SENIORY a  seniorům zároveň UMOŽNÍ ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA ve vztahu k sebeobslužnosti, udržení motorických dovedností, rozvoji rovnováhy, dobré koordinace, jemné motoriky, paměti a pozornosti.   

Současně se zaměřujeme i na způsoby využití PSYCHOMOTORIKY při prevenci vyhoření a péči o vlastní duševní zdraví.

 

K PRODEJI V TIŠTĚNÉ PODOBĚ OD ZÁŘÍ 2024.
Objednat je možné přes email budelip@budelip.com.

1.2. a 2.2.2024      Krizový management a risk management v práci sociálního pracovníka a využívání pohybu jako prostředku k odbourávání stresu   (Workshop)
25.1.2024              Jak dál a copingové strategie zvládání aneb jak nevyhořet   (Webinář)
18.1.2024              Otázky a odpovědi z psychomotoriky   (Speciální webinář)
13.1.2024              Psychomotorické aktivity a ich aplikácia pri starostlivosti o seniorov (Speciální workshop)
11.1.2024              Coping a psychomotorika
(Online konzultace)
14.12.2023            Psychomotorika a relaxace   (Online konzultace)
7.12.2023              Vyjadřování emocí prostřednictvím pohybu   (Online konzultace)
30.11.2023            Pozitivní přístup k pohybu u seniorů  
(Online konzultace)
16.11.2023            Kvalita života a pohyb ve stáří   (Online konzultace)
2.11.2023              Pozitivní přístupy, pohyb a psychomotorika a jejich využití v práci se seniory   (Webinář)
19.10.2023            Filosofie pohybu a věk  
(Online konzultace)
5.10.2023              Očekávání vnějšího světa k problematice pohybu a zdraví
                              aneb pohyb a zdraví jako zboží na současném trhu 
(Webinář)
21.9. a 22.9.2023   Psychomotorické činnosti vedoucí ke kvalitě života  
(Workshop)
7.9.2023                Radost a pohyb  
(Online konzultace)
31.8.2023              Spolupráce v pohybu v seniorském věku 
(Online videolekce)
20.7.2023              Jak se dá pracovat s ležícím seniorem 
(Online videolekce)
13.7.2023              Pozornost u seniorů 
(Online konzultace)
22.6.2023              Jemná motorika u seniorů
  (Online konzultace)
8.6.2023                Aplikace zkušeností do praxe při práci s pohybem u seniorů  (Online konzultace)
25.5.2023              Zážitek a pohyb (Online konzultace)

11.5.2023              Práce s prožitkem u seniorů  (Online konzultace)
27.4.2023              Příprava pohybových aktivit při práci se seniory  (Online konzultace)
13.4.2023              Jistota pohybu v nejistotě budoucnosti 
(Webinář)
23.3.2023              Kognitivní funkce a pohyb ve stáří
  (Online konzultace)
9.3.2023                Pohyb a zdraví   (Online konzultace)
23.2.2023              Negativní stavy a hněv v pracovním procesu   (Online konzultace)
9.2. a 10.2.2023     Psychomotorika pro zdraví   (Workshop)
19.1.2023              Zdravý životní styl   (Online konzultace)
12.1.2023              Stáří a akceptace pohybem na nový životní styl   (Webinář)
8.12.2022              Emoce v pracovním procesu   (Online konzultace)
24.11.2022            Pracovní stres a frustrační tolerance   (Online konzultace)
10.11.2022            Ontogeneze pohybu a současný stav   (Online konzultace)
27.10.2022             Základní pohybové návyky   (Online konzultace)
13.10.2022             Podíl pohybových aktivit na snižování stresu   (Webinář)
29.9.2022               Pohyb a hra jako cesta životem   (Online konzultace)
15.9. a 16.9.2022    Sociální práce a pracovní zátěž u pracovníků pomáhajících profesí  (Workshop)

Pozvánka pro účastníky z ČR

4. workshop 1.2.2024, Šlapanice u Brna

3. workshop 21.9.2023, Šlapanice u Brna

2. workshop 9.2.2023, Šlapanice u Brna

1. workshop 15.9.2022, Šlapanice u Brna

Pozvánka pro účastníky z SK

4. workshop 2.2.2024, Bratislava

Špeciálny workshop 13.1.2024, Košice

3. workshop 22.9.2023, Bratislava

2. workshop 10.2.2023, Bratislava

1. workshop 16.9.2022, Bratislava

Plánovaná setkání v projektu

Workshopy:

15.9. a 16.9.2022             Sociální práce a pracovní zátěž u pracovníků pomáhajících profesí
9.2. a 10.2.2023               Psychomotorika pro zdraví
21.9. a 22.9.2023             Psychomotorické činnosti vedoucí ke kvalitě života
13.1.2024                         Psychomotorické aktivity a ich aplikácia pri starostlivosti o seniorov
1.2. a 2.2.2024                 Krizový management a risk management v práci sociálního pracovníka
                                        a využívání pohybu jako prostředku k odbourávání stresu

Webináře:

13.10.2022                        Podíl pohybových aktivit na snižování stresu
12.1.2023                          Stáří a akceptace pohybem na nový životní styl
13.4.2023                          Jistota pohybu v nejistotě budoucnosti
5.10.2023                          Očekávání vnějšího světa k problematice pohybu a zdraví
                                          aneb pohyb a zdraví jako zboží na současném trhu
2.11.2023                          Pozitivní přístupy, pohyb a psychomotorika a jejich využití v práci se seniory
18.1.2024                          Speciální webinář – Otázky a odpovědi z psychomotoriky
25.1.2024                          Jak dál a copingové strategie zvládání aneb jak nevyhořet

On-line konzultace:

29.9.2022            Pohyb a hra jako cesta životem
27.10.2022          Základní pohybové návyky
10.11.2022          Ontogeneze pohybu a současný stav
24.11.2022          Pracovní stres a frustrační tolerance
8.12.2022            Emoce v pracovním procesu
19.1.2023            Zdravý životní styl
23.2.2023            Negativní stavy a hněv v pracovním procesu
9.3.2023              Pohyb a zdraví
23.3.2023            Kognitivní funkce a pohyb ve stáří
27.4.2023            Příprava pohybových aktivit při práci se seniory
11.5.2023            Práce s prožitkem u seniorů
25.5.2023            Zážitek a pohyb
8.6.2023              Aplikace zkušeností do praxe při práci s pohybem u seniorů
22.6.2023            Jemná motorika u seniorů
13.7.2023            Pozornost u seniorů
20.7.2023            Jak se dá pracovat s ležícím seniorem
31.8.2023            Spolupráce v pohybu v seniorském věku
7.9.2023              Radost a pohyb
19.10.2023          Filosofie pohybu a věk
16.11.2023          Kvalita života a pohyb ve stáří
30.11.2023          Pozitivní přístup k pohybu u seniorů
7.12.2023            Vyjadřování emocí prostřednictvím pohybu
14.12.2023          Psychomotorika a relaxace
11.1.2024            Coping a psychomotorika

Podmínky pro získání certifikátu

  1. Účast na workshopech 100%
  2. Účast na webinářích 100%
  3. Účast na konzultacích 70%

Webináře a konzultace budou nahrávány v prezentacích MS Teams.
V případě potíží se obracejte na organizátory v ČR a na Slovensku!

Bude líp z.s.
Martina Ouřadová
email: kurzy@budelip.com
            budelip@budelip.com
tel. +420 773 987 771

pro účastníky ze Slovenska:
Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ Košice
Mgr. Zuzana Küchelová, PhD.
email: zuzana.kuchelova@upjs.sk
tel: +421 907 190 905
web: www.upjs.sk/…vy/

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330