PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit
4.WORKSHOP
v ČR 1.2.2024, Šlapanice u Brna

PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY

Krizový management a risk management v práci sociálního pracovníka a využívání pohybu jako prostředku k odbourávání stresu
v SK 2.2.2024, Bratislava

PSYCHOMOTORIKA V STAROSTLIVOSTI O SENIOROV

Krizový manažment a risk manažment v práci sociálneho pracovníka a využívanie pohybu ako prostriedku k odbúravaniu stresu

Opět děkujeme všem účastníkům za skvělou atmosféru při čtvrtém, závěrečném, setkání na workshopu v Brně a v Bratislavě.

Děkujeme také lektorkám doc. PaedDr. Marii Blahutkové, Ph.D a Mgr. Zuzaně Küchelové, Ph.D, za skvěle připravenou prezentaci a praktickou část.

Workshop se věnoval tématu managementu práce sociálního pracovníka. Sociální pracovník se stává managerem, řídí svou práci, práci klientů, vede ke zvyšování kvality práce kolektivu, komunikuje s nadřízenými, provádí hodnocení. Při řešení problémů se setkává s konflikty, což může vést ke stresu. Pozor na únavový syndrom, vyhoření. Dalšími tématy byl time management a motivace pro práci se seniory.
Také jsme si vyzkoušeli a vyhodnotili test stresu.

Po krátké teorii jsme přešli k praktické části. Po rozcvičení následovala cvičení pro rozvoj senzomotoriky. Při cvičení jsme použili noviny, vršky od petlahví. Následovala relaxační část, nejprve relaxace s tkaničkami a poté Švédská masáž.

Na závěr proběhlo slavnostní předávání certifikátů účastníkům o úspěšném absolvování kurzu psychomotoriky.

Děkujeme za Vaši účast na workshopech, online setkáních, konzultacích a webinářích. Věříme, že jste si ze společně strávených dvou let odnesli spoustu zajímavých poznatků, které vám pomohou při práci se seniory a budou inspirací k dalšímu rozvoji ve Vaší profesi.

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330