PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit
On-line setkání   22.6.2023

Jemná motorika u seniorů

Co je jemná motorika. Složky jemné motoriky – pohyby spontánní, reflexní, záměrné, expresívní.
Faktory ovlivňující zhoršení jemné motoriky u seniorů – snižování svalové hmoty, obtíže se zvládáním jemných pohybů, ztráta citu, zpomalení reakční doby, větší náchylnost ke zraněním, omezení pohyblivosti kloubů, zhoršený zrak, sluch, citlivost, ztráta síly a koordinace, omezení možnosti účasti na zájmových aktivitách, ztráta citu a koncentrace.
Rady pro cvičení jemné motoriky se seniory.

Praktická cvičení:

  • rozcvičení – cvičení s kelímky v sedu a ve stoji, cvičení rovnováhy
  • cvičení s kolíčky na prádlo a kombinace s kelímky

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330