PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit
Webinář   25.1.2024

Jak dál a copingové strategie zvládání aneb jak nevyhořet

Dotazník MBI Syndrom vyhoření. Výsledky testu ukazují hodnoty pro emoční vyčerpání, depersonalizaci a osobní uspokojení.
Syndrom vyhoření neboli burn-out je ztráta profesionálního zájmu. Vyhoření je konečným stádiem procesu, při němž lidé ztrácejí své původní nadšení a motivaci.
Vnější rizikové faktory v rámci zaměstnání a organizace práce, rodiny, společnosti.
Vnitřní rizikové faktory jako osobní charakteristika člověka, špatný fyzický stav, neschopnost odpočinku, nepravidelný denní biorytmus.
Stádia syndromu vyhoření – nadšení, stagnace, frustrace, apatie, vyhoření.
Symptomy vyhoření můžou být různé u každého jedince.
Strategie jak se vyhnout vyhoření. Techniky zvládání těžkostí.

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330