PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit
On-line setkání   11.1.2024

Coping a psychomotorika

Coping – proces zvládání, čelení stresu. 
Strategie způsobů řešení – zaměřené na problém a orientované na emoce.
Sociální opora – jeden z prvních popsaných faktorů moderujících vliv nepříznivých životních událostí na psychickou pohodu a zdraví člověka. Do této problematiky bývá zahrnut výzkum osobní pohody (well-being)
Dle obsahu dělíme sociální oporu na emocionální oporu, hodnotící oporu, informační oporu a instrumentální oporu.

Praktická cvičení:

  • rozcvičení s vařečkou – ve stoji, v lehu, v sedu
  • relaxace pro každého – dýchání, uvolnění v sedu, pocit tíhy, pocit tepla, pocit chladu

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330