PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit

Bude líp z.s.

Ke Křížům 1283
584 01   Ledeč nad Sázavou
IČO: 107 78 861

Martina „Majda“ Ouřadová
tel: +420 773 987 771
email: kurzy@budelip.com
            budelip@budelip.com

pro účastníky ze Slovenska:

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ Košice
Mgr. Zuzana Küchelová, Ph.D.
tel: +421 907 190 905
email: zuzana.kuchelova@upjs.sk
web: www.upjs.sk/…vy/

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330