PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit
On-line konzultace   23.2.2023

Negativní stavy a hněv v pracovním procesu

Jak působí emoce na náš organismus a individuální projevy emocí. Šest základních emocí – strach, hněv, smutek, radost, znechucení, údiv.
Psychosomatika má přímou souvislost s imunitou, při distresu dochází k tzv. poruše celovztažně uspořádaného dění v organismu = nemoc.
Afektivní poruchy, např. depresivní porucha, úzkostné poruchy
Tělesné reakce předbíhají naše emoce, pláč, bolest žaludku, apod. Stres a jeho vliv na imunitní systém.
Pohyb je lék, adaptace na tělesnou zátěž zvyšuje odolnost organismu.
Hněv v pracovním procesu, já a hněv (útok na psychiku), klienti a hněv (útok na somatické zdraví).
Jak naložit s atakou hněvu, uvědomění si napětí v těle a práce s ním.
Adaptace na negativní emoce a hněv, jak vnímat své emoce a pracovat s nimi, pracovat na sobě.

 

Praktická cvičení:

  • Rozcvičení – prsty, paže, úklony, přednožování a zanožování, kroužení trupem, předklon, pevný podřep a uvolnění, celkové uvolnění
  • Cvičení pro málo hybné klienty – mimika, cviky rukama (mnutí prstů a dlaní, kroužení, tleskání, tření, mačkání), cviky pažemi (zvedání, kroužení, houpání, upažování, hmity, klopení dlaní, malé kroužky, pohlazení, uvolnění), cviky nohama (zvedání chodidel, špičky paty, přitahování prstů, stimulace chodidly), cviky dolními končetinami (krčení a napínání v kolenou, přednožování, unožování, kroužení), cviky pánví (nadzvednutí, otáčení, tlačení do lůžka), dýchání (hluboké, povrchní)
  • Uvolnění – cvičení s dýcháním

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330