PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit
2.WORKSHOP
v ČR 9.2.2023, Šlapanice u Brna

PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY

Psychomotorika pro zdraví
Psychologie zdraví, zdraví a stáří, relaxace pro zdraví
v SK 10.2.2023, Bratislava

PSYCHOMOTORIKA V STAROSTLIVOSTI O SENIOROV

Psychomotorika pre zdravie
Psychológia zdravia, zdravie a staroba, relaxácia pre zdravie

Opět děkujeme všem účastníkům za příjemné setkání na druhém workshopu v Brně a v Bratislavě.

Děkujeme oběma lektorkám doc. PaedDr. Marii Blahutkové, Ph.D i Mgr. Zuzaně Küchelové, Ph.D, které odvedly skvěle prezentaci i praktickou část.

Teoretická část se věnovala Psychologii zdraví, co to je a jak se tento vědní obor vyvíjel ve světě a v ČR.
Definici zdraví, jako stavu naprosté tělesné, duševní a sociální pohody.
Cíl WHO „Zdraví 21“, dosáhnout plného zdravotního potencionálu pro všechny.
Zdraví a stáří, co je stárnutí, jak ovlivňuje zdraví, jak udržovat aktivní životní styl, jak relaxovat a proč je důležitý spánek. K relaxaci patří též smích.
Vyplnili a vyhodnotili jsme si Dotazník frustrační tolerance.

Tentokrát dostala větší prostor praktická část. Vyzkoušeli jsme jednoduchá cvičení na židli a se židlí, různé varianty pohybových aktivit s kelímky a míčky, „pizzu“ a na závěr masáž s míčky a relaxaci ve dvojici.

Věříme, že byl pro Vás workshop přínosem a aktivity, které jste si vyzkoušeli využijete při práci s klienty.

Těšíme se na další online setkání, webináře a workshopy.

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330