PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit
On-line setkání   16.11.2023

Kvalita života a pohyb ve stáří

Kvalitu života určuje osobní pohoda, zdraví, míra seberealizace, životní spokojenosti, štěstí. Je to individuální hodnota, kterou každý chápe, definuje a pociťuje podle sebe.
Kvalitu života seniorů určuje individuální tempo stárnutí, souvisí se zdravím a psychickou pohodou. Aktivní stárnutí, samostatnost, pozitivní přístup k životu.
Stres je závažný patogen u každého živého organismu.
Hněv a zloba jsou častá příčina vážných stavů organismu.
Psychomotorická terapie patří k léčebným technikám, je doprovodnou terapíí při léčbě léky, je součástí kinezioterapie – terapie pohybem, pomáhá při odbourávání stresu.

Praktická cvičení:

  •  

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330