PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit
On-line konzultace   8.12.2022

Emoce v pracovním procesu

     Co jsou to emoce a jak vznikají. Emoční prožitky jsou neměřitelné a individuální. Jak se projevuje radost, strach, smutek, stud, vina, znechucení a hněv.
     Více o hněvu, co je to hněv, kdy a jak se projevuje a jaké jsou jeho důsledky. Léčba hněvu výcvikem – kognitivní příprava, fáze získávání dovedností, trénink sebeovládání. Kladný přínos hněvu a jeho zápory.
     Rychlý test stresu.
  

Praktická cvičení:

  • Rozcvičení – prsty, paže, nohy, uvolnění
  • Zkusíme to rozcvičit – negativní emoce a pozitivní emoce

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330