PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit
On-line setkání   25.5.2023

Zážitek a pohyb

Zážitek je již prožitá skutečnost. Pomáhá spoluvytvářet obraz své vlastní budoucnosti. Rozvíjí okruh lidských zkušeností. Aktuální prožívání pohybového výkonu.
Teambuilding u seniorů, pohybové aktivity, outdoorové aktivity, volnočasové aktivity, spolupráce seniorů ve skupině, výhody a rizika cvičení.
Zážitková pedagogika – emoce, prožívání, zážitek.

Praktická cvičení:

  • rozcvičení s míčem
  • cvičení s fitness gumami a expandéry

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330