PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit
On-line konzultace   24.11.2022

Pracovní stres a frustrační tolerance

     Na začátku jsme si vyhodnotili dotazníky stresu, které jsme vyplňovali na prvním workshopu a v průběhu hodiny jsme si zkusili udělat dotazník subjektivní pohody.
     Pracovní konflikt a jeho vlivy – konflikt vždy ohrožuje naše zdraví.
Jaká je role pracovníka pomáhajících profesí a všechny povinnosti a úkoly z toho plynoucí.
     Psychosomatika (Psyche – duše, Soma – tělo), lze je pojímat jako duši v životní situaci člověka. Propojenost faktorů biologických, osobnostních, na úrovni chování, společenských, technologických, přírodního prostředí.
     Jak se u nás projevuje stres, jak ho řešíme, jak často a kdy si to uvědomujeme?
     Co je to frustrace a jaké jsou její příčiny. Obranné frustrační mechanismy.
Prevence frustrace – rozvaha při stanovování cílů, umění odpočinku a relaxace, pozitivní pohled na svět, zdravé sebevědomí, sebehodnocení a sebeúcta.
     Řešení konfliktů při práci s klienty.
  

Praktická cvičení:

  • Zkusíme to uvolnit – uvědomění si napětí v celém těle – postupné uvolnění
  • Zkusíme to napnout – uvolnění podřep – postupné vzpřímení a zpevnění celého těla
  • Cílené protažení při krátké pauze
  • Cvičení k odbourávání frustrací – agresivita (tleskání, bubnování, dupání, poskoky, atd.) / apatie (tření – dlaně, stehna, záda, ťukání prsty)
  • Nervosvalová koordinace

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330