PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit
On-line setkání   13.7.2023

Pozornost u seniorů

Co je pozornost. Druhy pozornosti – bezděčná, záměrná, selektivní, difúzní, krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá. Tenacita – schopnost udržet pozornost. Vigilita – schopnost pohotově měnit zacílení pozornosti. Pozornost protivolní -subjekt nedokáž potlačit vnímání podnětu.
Vlastnosti pozornosti – rozsah, šířka, hloubka, stálost, oscilace, rozdělení.
Poruchy pozornosti – roztržitost, rozptýlenost, ADHD, ADD, aprosexie, hypoprosexie, hyperprosexie, paraprosexie.
Faktory ovlivňující zhoršení pozornosti u seniorů – obtíže se zvládáním komunikace, zapomínání, degenerativní onemocnění.

Praktická cvičení:

  • rozcvičení pro každý den – strečink, izometrický trénink, izotonický trénink
  • soustředění – ukazování čísel na prstech
  • hry pro udržení pozornosti u seniorů – vizuální, verbální, pohybové
  • trénink pozornosti pohybem

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330