PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit
On-line setkání   7.12.2023

Vyjadřování emocí prostřednictvím pohybu

Emoce, které prožíváme, jsou hodnocením situace, kterou právě prožíváme. Pokud naše chování vyvolává rozpory s našimi pocity a přesvědčením, můžeme se dostat do stavu disonantní kognice (dělám něco jiného než chci).
Sociální pracovníky ovlivňuje stupňující se náročnost klientů, staré pravdy nefungují, narůstají nejistoty, zmenšuje se hodnota toho, co si mohu ověřit.
Emoce řídí naše rozhodnutí. Nikdy nemůžeš být se všemi zadobře.
Projevy radosti – pocit tepla, zvýšení tepové frekvence, uvolnění svalů.
Projevy smutku – knedlík v krku, pláč, napětí ve svalech, pocit chladu, zvýšení tepové frekvence.
Projevy studu – pocit tepla, knedlík v krku, zvýšení tepové frekvence, pocení.
Projevy viny a znechucení – napjaté svaly, knedlík v krku, zvýšení tepové frekvence, nepříjemné pocity kolem žaludku.
Projevy strachu – zvýšení tepové frekvence, napětí ve svalech, rychlý dech, pocení, pocit chladu, knedlík v krku, stažený žaludek.

Vyhodnocení .

Praktická cvičení:

  • rozcvičení – ve stoji, v sedu, v lehu
  • relaxace s tyčkou – hmatem (ruce, chodidla – mačkání, válení), masáž stehen, uvolnění se správným dýcháním

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330