PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit
On-line konzultace   10.11.2022

Ontogeneze pohybu a současný stav

Ontogenetický vývoj člověka.
Reflexy – nepodmíněné reflexy a podmíněné reflexy.
Vývoj osobnosti – nevyhnutelný a dramatický střet protikladných tendencí v člověku. Chování je výsledkem interakce jednotlivce a prostředí.
Ve stáří se vracíme do adolescence (období utváření vlastního vývoje)
Senioři a vztahy, prožitky – vztah k sobě, vztah k ostatním, vrstevnické vztahy a skupiny (sociální status), …

Vztahy musíme budovat a vytvářet.

 

Praktická cvičení:

  • Vztah k sobě: pohlazení (paže, hlava, tělo, nohy), zakrytí očí a mrkání, otevírání „hledí“, mnutí dlaněmi, tleskání, poplácáni po rameni
  • Vztahy k druhým: úsměv, podání ruky, poplácání po rameni, pohlazení, kontakty (hřbet ruky, pokrčená noha, rameny, zády apod.), vizualizace (udělej to sám a představ si, že máš vedle sebe někoho druhého)

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330