PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit
On-line setkání   8.6.2023

Aplikace zkušeností do praxe při práci s pohybem u seniorů

Psychomotorika pro seniory vychází z aktuální situace a možností pracovníka pomáhající profese. Může využívat psychomotorické pomůcky. Pracuje s prožitkem. Cílem je radost z pohybu u každého seniora. Cvičení si předem důkladně promyslete. Zjistěte situaci – jaké je prostředí, pocity seniorů a pod.

Praktická cvičení:

  • stoj a podřep – spojný, spatný, rozkročený, křižný, měrný, nožný a jejich kombinace
  • chůze – vpřed, vzad, stranou, ve výponu, v podřepu a vše naopak
  • chůze – přísunná, přeměnná, zkřižmo, přednožováním, taneční kroky
  • hlava a trub – kroužení, otáčení, klony
  • paže – připažit, předpažit, vzpažit, zapažit, pokrčit, skrčit
  • dolní končetiny – přednožit, unožit, zanožit, přinožit, pokrčit, skrčit, předkrok, úkrok, odkrok
  • cvičení ve stoji – chůze s pohyby pažemi, rovnovážné postoje s pohyby pažemi, koordinace ve stoje, koordinace v chůzi
  • cvičení v sedu – paže, dolní končetiny, napětí a uvolnění, skrčení a napnutí, koordinace
  • cvičení v lehu – paže, hlava, dolní končetiny, nahoru a dolů

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330