PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit
Webinář   5.10.2023

Očekávání vnějšího světa k problematice pohybu a zdraví
aneb pohyb a zdraví jako zboží na současném trhu

Pohyb ve smyslu kvality zdraví. Závislost pohyb – zdraví – zboží. Zdraví a nemoc.
Veřejnoprávní zdraví – dostupnost a kvalita péče, ekonomická nákladnost a výkonnost zdravotnického systému, přístup ke zdravotnické péči.
Pohyb a přístup k pohybu v posledních letech.
Firemní politika – pohybové a zdravotní benefity.
Stárnutí populace.
Pohyb jako zboží a marketingové strategie.
Pohybem lze dosáhnout naprosté harmonie organismu.
Sebepojetí, formace myšlenek o tom, co si o nás myslí druzí.
Test sebepojetí a jeho vyhodnocení.

Praktická cvičení:

  • rozcvičení v sedu – hlava, ramena, paže, dolní končetiny

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330