PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit
On-line konzultace   19.1.2023

Zdravý životní styl

     Přednáška s Mgr. Zuzanou Küchelovou, Ph.D o zdravém životním stylu.
     Pohybová aktivita, proč cvičíme, kolik potřebujeme pohybu pro zdraví, kde cvičíme, jakou máme motivaci.
     Funkční kategorie seniorů podle vykonávání běžných činností každodenního života.
     Borgova škála – stupeň vnímaného úsilí a intenzita hodnocení SF podle podle subjektivních pocitů seniorů.
     Jaké je nevhodné a nebezpečné cvičení pro seniory. A výběr bezpečného cvičení.
     Průměrný denní energetický výdej.
     Stravovací návyky a stereotipy. Správná výživa seniorů. Potravinová pyramida a pitný režim.
     Spánkový režim a poruchy spánku.     

Praktická cvičení:

  • Cvičení ve stoji – předklony, úklony, rovnováha, zdvíháme kolena, pevně stojící strom, střídavé nathování paží nahoru, lokty opisujeme kruhy, kruhy napřaženými pažemi.
  • Cvičení vsedě – malé kroky na místě, zdvihání pokrčené nohy a tlesknutí pod kolenem, předpažení a zapažení v mírném předklonu, „přesýpání mouky“, upažené ruce – otáčíme hlavou a dlaněmi, kroužení dlaněmi, vzpažení a tlesknutí nad hlavou, kulatý hřbet a postupné vracení do vzpřímené polohy.

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330