PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit
Webinář   12.1.2023

Stáří a akceptace pohybem na nový životní styl

     BIO-PSYCHO-SOCIO-SPIRITUÁLNÍ ZDRAVÍ
     „Zdraví je slovo, které se v běžné mluvě užívá v průřezném významu. Proto je třeba snažit se pochopit ideu, která tvoří jádro tohoto pojmu a je – třeba i jen skrytě – nedílnou součástí různých významů tohoto slova“   (Seedhouse, 1995)
     Jaké jsou faktory podporující a ovlivňující zdraví.
     Zdraví a stáří – sociální opora, pozitivní přístupy při pohybu, pravidelné lékařské kontroly, pravidelná pohybová aktivita, dostatek finančních prostředků, životní prostor, psychoteritorium.
     8 atributů excelence. Zákony systémového myšlení. Zákony páté disciplíny.
     Motivace pro pohyb ve stáří.
     Change management v pohybu – příprava na proces změny, hodnocení změny, prostor pro uskutečnční změny, realizace změny.
     Knowlege management – schopnost vnímal lidi kolem nás a pomoc při jejich problémech, sdílení.

Praktická cvičení:

  • Rozcvičení pro každého „trochu jinak“ aneb gymnastika ruky
  • Hra obličeje

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330