PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit
On-line konzultace   23.3.2023

Kognitivní funkce a pohyb ve stáří

Kognitivní psychologie je obor, který se zabývá otázkou, jak lidé vnímají informace, jak se jim učí, pamatují si je a přemýšlejí o nich. Využívá poznatků psychologie, antropologie a lingvistiky.
Různé metody přístupu k člověku.
Styly kognitivního vnímání. Vytvořené obrazy ovlivňují prožívání a chování, rozhodují o tom, jak člověk věci vídí, to rozhoduje o tom, jak senior zvládá těžkosti života. V procesu kognitivního vnímání se senioři dostávají do konfliktu mezi „já, budoucnost, svět, příjemné, nepříjemné“.

Praktická cvičení:

  • Rozcvičení se šátkem – jednoruč, obouruč, jako tyčka, kulička, provázek nebo složené švihadlo
  • Cvičení se šátkem
  • Koordinace
  • Uvolnění
  • Relaxace

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330