PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit
On-line setkání   11.5.2023

Práce s prožitkem u seniorů

Prožitek – aktuálně prožívaná skutečnost. Co je prožitek, z čeho vychází a k čemu slouží. Senioři a prožívání, na co musí dbát pracovník pomáhající profese při práci se seniory. Hudba jako nástroj k prohloubení prožitku.
Prožitek osobnosti, individuální a kolektivní prožívání.

Praktická cvičení:

  • rozcvičení s talířem – motorika ruky, paže, správné držení těla, rozcvičení zdvihačů a ohybačů hlavy, využití v sedu, dolní končetiny, rovnováha
  • cvičení s talířem v sedu – ruce na stole, talíř na stehnech, talíř na nártech
  • cvičení s talířem ve dvojici – kontakt, dotyk, předávání čelem k sobě, stranou, zády k sobě (jde i samostatně L, P)

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330