PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit
On-line konzultace   9.3.2023

Pohyb a zdraví

Psychomotorika přispívá ke zdraví člověka. „Ve zdravém těle zdravý duch“ Harmonická rovnováha osobnosti, posilování imunity, péče o zdraví, odbourávání stresů, zvyšování sebedůvěry, zlepšení komunikace = lepší kvalita života.
Jak motivovat k pohybu.
Jaké jsou důsledky pohybových aktivit – vyrovnávají energetické toky, u dospělých působí na kvalitu života, pocity štěstí a pohody, u seniorů přispívají k pozitivnímu vnímání života a ke změnám osobních hodnot.
Práce s klientem – podle aktuálního psychického stavu, podmínek a prostředí, anamnézy, věku, zdravotního stavu, pohlaví, handicapu.

Praktická cvičení:

  • Rozcvičení s kelímky – otáčení kelímků, vztyk a sed s kelímkem na dlani, obcházení židle s kelímky
  • Kelímky na stole – křížení sunem po stole, skládání na sebe, cvičení se spojenými kelímky, procvičování jemné motoriky s víčky uprostřed kelímků, skořápky
  • Další možnosti využití kelímků a vršků – posunovaní proti sobě, přendavání vršků z kelímku do kelímku, kelímek na hlavě a pohyb tělem.
  • Rytmické zvuky s kelímky, hrkačky.
  • Vyhazování vršku z kelímku a chytání do kelímku
  • Koordinační cviky
  • Relaxace s kelímky – tření, válení
  • Uvolněný sed na židli se zavřenýma očima

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330