PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit
On-line setkání   30.11.2023

Pozitivní přístup k pohybu u seniorů

Vyhodnocení testu kvality života pracovníků sociální péče ze zářijového workshopu.
Jak využívat pozitivní přístupy při práci o seniory. Vždy respektujeme aktuální psychický stav seniora, využíváme silné stránky jeho osobnosti k motivaci ke cvičení, využíváme svoje osobní kouzlo, zkoušíme cvičit společně, komunikujeme s nimi, hodnotíme jejich zapojení do aktivit, co nejvíce využíváme radostné pocity a úsměv.
Pozitivní zpětná vazba – odbourání komunikační bariéry, neverbální komunikace, kreslení, focení, psaní, vyvolávání vzpomínek, využívání hudby, filmů, zážitků, zkušeností.

Praktická cvičení:

  • rozcvičení s čepicemi
  • cvičení s čepicí – používáme různé druhy čepic, jdeme příkladem, cvičíme společně, cvičení končetinami a trupem, relaxace a masáže

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330