PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit
On-line setkání   19.10.2023

Filosofie pohybu a věk

Filozofie v kinantropologii, filozofické zkoumání pohybujícího se člověka, zkoumání smyslu lidského bytí, celkovost pohledu. 
Jednota těla – ducha – duše – sociálního života.
Pohyb není jen otázkou těla, ale celé lidské osobnosti.
Filozofie pohybu a senior. Strach ze samoty – cestou je sebepoznání. „Člověk je takový, jakého sám sebe chce mít a jakým se činí“

Praktická cvičení:

  • rozcvičení s drátěnkami – ve stoji, v sedu, pro ležící pacienty
  • cvičení s drátěnkami – koordinace, stimulace, relaxace, cvičení pro radost

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330