PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit

Nezisková organizace Bude líp z.s. se dlouhodobě věnuje aktivitám, které podporují sounáležitost, vzájemnou lidskou pomoc a téma duševního zdraví a vzdělávání patří mezi její hlavní činnosti, stejně jako partnerské organizace – UPJŠ – Ústavu telesnej výchovy a športu Košice, Slovensko.

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330