PSYCHOMOTORIKA V PÉČI O SENIORY
Projekt: Vzdělávání sociálních pracovníků v péči o seniory
prostřednictvím vybraných psychomotorických aktivit
On-line konzultace   29.9.2022

Pohyb a hra jako cesta životem

     Pohyb je základním prvkem pro rovnováhu osobnosti. Pohybová aktivita napomáhá posilování imunity, odbourávání stresů, zvyšování sebedůvěry. Pokud změníme pohyb těla, můžeme očekávat také změny v psychice. Efektivního pohybu lze docílit také formou hry.

„Mám-li vydržet současný tlak na výkon, musím se také bavit“

     Hra má silný emotivní účinek, odkrývá skryté stránky osobnosti člověka, uplatňují se při ní všechny složky duševního života (rozum, city, fantazie) a rozvíjí se při ní lidská osobnost. Hrou můžeme u seniorů zvýšit schopnost zvládat zátěžové situace, získávat seniora pro spolupráci, urychlovat období rekonvalescence, umožňovat vyjádřit své emoce, přispívat k dobré komunikaci, a tak dále.

 

Praktická cvičení:

  • Cvičení s chodidly v sedu na židli
  • Cvičení na židli – předklon a vyhrbení, narovnání a vyprsení, přidat dýchání, zavřít oči a vyvalit oči, zašklebit se a usmát se. Protřít stehna, pomačkat prsty na rukou a nohou.
  • Tak si zahrajeme – klavír, kytara, flétna. Jak motivovat seniora ke hře na nástroje tak, aby se začal spontánně pohybovat. Malý orchestr se seniory – každý hraje na jiný nástroj.

Kurz je pořádán v rámci projektu odborného vzdělávání Erasmus+

Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA210-VET-000051330